Lek. wet. Maria Brzeska

Ukończyła studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W trakcie studiów uczestniczyła w prestiżowym programie praktyk klinicznych, należała do koła chirurgicznego. W naszym Gabinecie zajmuje się pacjentami internistycznymi, geriatrycznymi, kardiologicznymi i przewlekle chorymi.  Wykorzystuje do tego wiedzę zdobytą na kursach ogólnych, ultrasonograficznych, kardiologicznych, diagnostyki obrazowej. Oprócz interny zajmuje się również chirurgią. Skupia się przede wszystkim na tzw chirurgii miękkiej – kastracje, sterylizacje, usuwanie guzów z powierzchni skóry i z jamy brzusznej, zabiegi urologiczne, zabiegi u ras brachycefalicznych oraz chirurgią interwencyjną. W najbliższym czasie uczestniczka kursów chirurgicznych ESAVS w Wiedniu. Prywatnie miłośniczka narciarstwa, żeglarstwa, dobrej muzyki.