marysia

Maria Brzeska

Maria Brzeska ? Studia ukończyła w 2012 na wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.  Już podczas studiów uczęszczała do warszawskich lecznic, żeby wiedzę teoretyczną połączyć z praktyką.  W gabinecie zajmuje się pacjentami internistycznymi, chirurgicznymi i geriatrycznymi. Służy radą i pomaga w doborze środków profilaktycznych. Wykonuje badania krwi, badanie EKG, badania radiologiczne. Stale podnosi swoje kwalifikacje oraz zdobywa wiedzę na konferencjach i sympozjach.